Stord kommune er på 126. plass i utslippskutt

Les mer
Stord
Om
Stord
18 861
innbyggere
144
km2
Vestland
fylke

Hvordan gjør Stord det på utslipp?

-11,1 %

Mellom 2009 og 2021 har Stord kuttet sine utslipp med 11,1 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 126. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Stord kommune.

64 966 tonn

Totalt har Stord et utslipp på 64 966 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,4 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Stord kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Stords grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Stord kommune?

12,7 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,7 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken