Sula kommune er på 272. plass i utslippskutt

Les mer
Sula
Om
Sula
9 409
innbyggere
59
km2
Møre og Romsdal
fylke

Hvordan gjør Sula det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

+2,9 %

Mellom 2009 og 2021 har Sula økt sine utslipp med 2,9 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 272. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Sula kommune.

54 517 tonn

Totalt har Sula et utslipp på 54 517 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 5,8 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Sula kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Sulas grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Sula kommune?

12,6 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,6 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken