Sunnfjord kommune er på 184. plass i utslippskutt

Les mer
Sunnfjord
Om
Sunnfjord
22 020
innbyggere
2 208
km2
Vestland
fylke

Hvordan gjør Sunnfjord det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-5,8 %

Mellom 2009 og 2021 har Sunnfjord kuttet sine utslipp med 5,8 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 184. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Sunnfjord kommune.

121 431 tonn

Totalt har Sunnfjord et utslipp på 121 431 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 5,5 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Sunnfjord kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Sunnfjords grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Sunnfjord kommune?

13,0 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,0 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken