Surnadal kommune er på 119. plass i utslippskutt

Les mer
Surnadal
Om
Surnadal
5 872
innbyggere
1 366
km2
Møre og Romsdal
fylke

Hvordan gjør Surnadal det på utslipp?

-11,8 %

Mellom 2009 og 2021 har Surnadal kuttet sine utslipp med 11,8 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 119. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Surnadal kommune.

34 640 tonn

Totalt har Surnadal et utslipp på 34 640 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 5,9 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Surnadal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Surnadals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Surnadal kommune?

14,1 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,1 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken