Sveio kommune er på 162. plass i utslippskutt

Les mer
Sveio
Om
Sveio
5 798
innbyggere
246
km2
Vestland
fylke

Hvordan gjør Sveio det på utslipp?

-8,1 %

Mellom 2009 og 2021 har Sveio kuttet sine utslipp med 8,1 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 162. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Sveio kommune.

51 809 tonn

Totalt har Sveio et utslipp på 51 809 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 8,9 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Sveio kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Sveios grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Sveio kommune?

13,6 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,6 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken