Tana kommune er på 98. plass i utslippskutt

Les mer
Tana
Om
Tana
2 829
innbyggere
4 051
km2
Troms og Finnmark
fylke

Hvordan gjør Tana det på utslipp?

-13,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Tana kuttet sine utslipp med 13,6 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 98. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Tana kommune.

30 852 tonn

Totalt har Tana et utslipp på 30 852 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 10,9 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Tana kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Tanas grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Tana kommune?

13,5 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,5 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken