Tønsberg kommune er på 10. plass i utslippskutt

Les mer
Tønsberg
Om
Tønsberg
57 026
innbyggere
329
km2
Vestfold og Telemark
fylke

Hvordan gjør Tønsberg det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-37,4 %

Mellom 2009 og 2021 har Tønsberg kuttet sine utslipp med 37,4 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 10. plass av totalt 356 kommuner.

Industri, olje og gass

er den største utslippssektoren i Tønsberg kommune.

368 323 tonn

Totalt har Tønsberg et utslipp på 368 323 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 6,5 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Tønsberg kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Tønsbergs grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Tønsberg kommune?

12,2 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,2 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken