Træna kommune er på 235. plass i utslippskutt

Les mer
Træna
Om
Træna
442
innbyggere
17
km2
Nordland
fylke

Hvordan gjør Træna det på utslipp?

-1,3 %

Mellom 2009 og 2021 har Træna kuttet sine utslipp med 1,3 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 235. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Træna kommune.

10 409 tonn

Totalt har Træna et utslipp på 10 409 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 23,5 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Træna kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Trænas grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Træna kommune?

13,8 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,8 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken