Tromsø kommune er på 300. plass i utslippskutt

Les mer
Tromsø
Om
Tromsø
77 095
innbyggere
2 521
km2
Troms og Finnmark
fylke

Hvordan gjør Tromsø det på utslipp?

+7,4 %

Mellom 2009 og 2021 har Tromsø økt sine utslipp med 7,4 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 300. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Tromsø kommune.

238 080 tonn

Totalt har Tromsø et utslipp på 238 080 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,1 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Tromsø kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Tromsøs grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Tromsø kommune?

12,9 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,9 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken