Trondheim kommune er på 38. plass i utslippskutt

Les mer
Trondheim
Om
Trondheim
207 595
innbyggere
529
km2
Trøndelag
fylke

Hvordan gjør Trondheim det på utslipp?

-23,3 %

Mellom 2009 og 2021 har Trondheim kuttet sine utslipp med 23,3 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 38. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Trondheim kommune.

402 760 tonn

Totalt har Trondheim et utslipp på 402 760 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 1,9 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Trondheim kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Trondheims grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Trondheim kommune?

12,1 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,1 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken