Tydal kommune er på 310. plass i utslippskutt

Les mer
Tydal
Om
Tydal
759
innbyggere
1 329
km2
Trøndelag
fylke

Hvordan gjør Tydal det på utslipp?

+8,7 %

Mellom 2009 og 2021 har Tydal økt sine utslipp med 8,7 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 310. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Tydal kommune.

10 047 tonn

Totalt har Tydal et utslipp på 10 047 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 13,2 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Tydal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Tydals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Tydal kommune?

14,8 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,8 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken