Tynset kommune er på 229. plass i utslippskutt

Les mer
Tynset
Om
Tynset
5 537
innbyggere
1 881
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Tynset det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-1,7 %

Mellom 2009 og 2021 har Tynset kuttet sine utslipp med 1,7 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 229. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Tynset kommune.

78 475 tonn

Totalt har Tynset et utslipp på 78 475 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 14,2 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Tynset kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Tynsets grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Tynset kommune?

13,2 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,2 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken