Tysvær kommune er på 3. plass i utslippskutt

Les mer
Tysvær
Om
Tysvær
11 178
innbyggere
425
km2
Rogaland
fylke

Hvordan gjør Tysvær det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-58,5 %

Mellom 2009 og 2021 har Tysvær kuttet sine utslipp med 58,5 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 3. plass av totalt 356 kommuner.

Industri, olje og gass

er den største utslippssektoren i Tysvær kommune.

947 373 tonn

Totalt har Tysvær et utslipp på 947 373 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 84,8 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Tysvær kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Tysværs grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Tysvær kommune?

13,2 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,2 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken