Ullensaker kommune er på 22. plass i utslippskutt

Les mer
Ullensaker
Om
Ullensaker
40 459
innbyggere
252
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Ullensaker det på utslipp?

-28,4 %

Mellom 2009 og 2021 har Ullensaker kuttet sine utslipp med 28,4 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 22. plass av totalt 356 kommuner.

Luftfart

er den største utslippssektoren i Ullensaker kommune.

280 699 tonn

Totalt har Ullensaker et utslipp på 280 699 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 6,9 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Ullensaker kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Ullensakers grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Ullensaker kommune?

12,3 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,3 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken