Ullensvang kommune er på 304. plass i utslippskutt

Les mer
Ullensvang
Om
Ullensvang
11 002
innbyggere
3 237
km2
Vestland
fylke

Hvordan gjør Ullensvang det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

+7,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Ullensvang økt sine utslipp med 7,6 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 304. plass av totalt 356 kommuner.

Industri, olje og gass

er den største utslippssektoren i Ullensvang kommune.

345 302 tonn

Totalt har Ullensvang et utslipp på 345 302 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 31,4 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Ullensvang kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Ullensvangs grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Ullensvang kommune?

13,3 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,3 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken