Vadsø kommune er på 7. plass i utslippskutt

Les mer
Vadsø
Om
Vadsø
5 642
innbyggere
1 258
km2
Troms og Finnmark
fylke

Hvordan gjør Vadsø det på utslipp?

-41,5 %

Mellom 2009 og 2021 har Vadsø kuttet sine utslipp med 41,5 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 7. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Vadsø kommune.

15 998 tonn

Totalt har Vadsø et utslipp på 15 998 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 2,8 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Vadsø kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Vadsøs grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Vadsø kommune?

13,4 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,4 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken