Vågan kommune er på 130. plass i utslippskutt

Les mer
Vågan
Om
Vågan
9 670
innbyggere
479
km2
Nordland
fylke

Hvordan gjør Vågan det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-10,9 %

Mellom 2009 og 2021 har Vågan kuttet sine utslipp med 10,9 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 130. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Vågan kommune.

42 094 tonn

Totalt har Vågan et utslipp på 42 094 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 4,4 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Vågan kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Vågans grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Vågan kommune?

14,4 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,4 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken