Valle kommune er på 252. plass i utslippskutt

Les mer
Valle
Om
Valle
1 169
innbyggere
1 265
km2
Agder
fylke

Hvordan gjør Valle det på utslipp?

+0,1 %

Mellom 2009 og 2021 har Valle økt sine utslipp med 0,1 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 252. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Valle kommune.

17 496 tonn

Totalt har Valle et utslipp på 17 496 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 15,0 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Valle kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Valles grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Valle kommune?

15,2 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 15,2 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken