Vefsn kommune er på 224. plass i utslippskutt

Les mer
Vefsn
Om
Vefsn
13 268
innbyggere
1 929
km2
Nordland
fylke

Hvordan gjør Vefsn det på utslipp?

-2 %

Mellom 2009 og 2021 har Vefsn kuttet sine utslipp med 2 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 224. plass av totalt 356 kommuner.

Industri, olje og gass

er den største utslippssektoren i Vefsn kommune.

451 036 tonn

Totalt har Vefsn et utslipp på 451 036 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 34,0 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Vefsn kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Vefsns grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Vefsn kommune?

13,1 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,1 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken