Vennesla kommune er på 12. plass i utslippskutt

Les mer
Vennesla
Om
Vennesla
14 935
innbyggere
384
km2
Agder
fylke

Hvordan gjør Vennesla det på utslipp?

-31,4 %

Mellom 2009 og 2021 har Vennesla kuttet sine utslipp med 31,4 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 12. plass av totalt 356 kommuner.

Avfall og avløp

er den største utslippssektoren i Vennesla kommune.

44 514 tonn

Totalt har Vennesla et utslipp på 44 514 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,0 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Vennesla kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Venneslas grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Vennesla kommune?

12,4 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,4 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken