Vestre Slidre kommune er på 134. plass i utslippskutt

Les mer
Vestre Slidre
Om
Vestre Slidre
2 120
innbyggere
457
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Vestre Slidre det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-10,7 %

Mellom 2009 og 2021 har Vestre Slidre kuttet sine utslipp med 10,7 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 134. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Vestre Slidre kommune.

28 717 tonn

Totalt har Vestre Slidre et utslipp på 28 717 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 13,5 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Vestre Slidre kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Vestre Slidres grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Vestre Slidre kommune?

14,4 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,4 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken