Vestre Toten kommune er på 324. plass i utslippskutt

Les mer
Vestre Toten
Om
Vestre Toten
13 459
innbyggere
251
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Vestre Toten det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

+13,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Vestre Toten økt sine utslipp med 13,6 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 324. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Vestre Toten kommune.

74 110 tonn

Totalt har Vestre Toten et utslipp på 74 110 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 5,5 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Vestre Toten kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Vestre Totens grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Vestre Toten kommune?

13,1 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,1 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken