Vik kommune er på 114. plass i utslippskutt

Les mer
Vik
Om
Vik
2 611
innbyggere
833
km2
Vestland
fylke

Hvordan gjør Vik det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-12 %

Mellom 2009 og 2021 har Vik kuttet sine utslipp med 12 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 114. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Vik kommune.

19 419 tonn

Totalt har Vik et utslipp på 19 419 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 7,4 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Vik kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Viks grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Vik kommune?

14,3 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,3 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken