Voss kommune er på 132. plass i utslippskutt

Les mer
Voss
Om
Voss
15 787
innbyggere
2 042
km2
Vestland
fylke

Hvordan gjør Voss det på utslipp?

-10,8 %

Mellom 2009 og 2021 har Voss kuttet sine utslipp med 10,8 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 132. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Voss kommune.

87 259 tonn

Totalt har Voss et utslipp på 87 259 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 5,5 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Voss kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Vosss grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Voss kommune?

13,2 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,2 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken